top of page

Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.


Nahl Suresi 90. Ayet

Yazılar tamamen kendi şahsi fikirlerim doğrultusunda hazırlanmıştır.

bottom of page